Namen programa:

S programom eHomologacije vam poleg vnosa podatkov za ugotavljanje skladnosti cestnih vozil v RS, omogoče se izpisovanje homologacije na uradno potrdilo o skladnosti za vozila homologiranega tipa, ki ga dobite na DRSC.

Preizkusite lahko demo-verzijo za obdoblje 30 dni.

Live Help Accept Decline Close
Naročila in vprašanja
sprejemamo na:

info@e-homologacije.si
pomoc@e-homologacije.si
Zadnja posodobitev 2.2.2014
Trenutna verzija: 3.0